Катастрофата на неолибералния мултикултурализъм


Бузов, Вихрен (2018) Катастрофата на неолибералния мултикултурализъм Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век, Том II, Сборник статии, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-161-4, с 145-150


 THE CRASH OF NEOLIBERAL MULTICULTURALISM Vihren Buzov Abstract. The crisis of multiculturalism has been announced by some Western leaders (Merkel, Sarkozi) few years before the present-day collapse of European arrogance under the pressure of the illegal migration flows, terrorist attacks and social and ethnic conflicts.It is a result of the neoliberal policies of the present-day globalization. The multiculturalism is an ideology of the Western expansionism which in on the agenda of its elimination.
  Статия
 multiculturalism, ideology, neoliberal globalization


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  26212
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/