Църова, Р., М. Алексиева. Факторна структура на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни баскетболисти. Спорт и наука, 2010, брой 5 с. 187-194 ISSN 1310-3393


Алексиева, Милена (2010) Църова, Р., М. Алексиева. Факторна структура на физическото развитие и специфичната работоспособност на 9-10-годишни баскетболисти. Спорт и наука, 2010, брой 5 с. 187-194 ISSN 1310-3393 Спорт и наука, 2010, брой 5 с. 187-194


 Прилагането на факторния анализ позволява да се вникне по-дълбоко в структурата на изследваното явление и да се установят най-важните страни в началното обучение по баскетбол при учениците от начален етап на основна образователна степен
  Статия
 баскетбол, факторна структура, физическа дееспособност, специфична работоспособност, ученици
 Издадено
  26209
 Милена Алексиева

1. Църова, А. (2019). Влияние на различни двигателни активности върху физическата дееспособност на студенти. София: БОЛИД ИНС ISBN 978-954-394-245-9 с. 89

2. Църова, Ася. (2019). Баскетболът във висшите училища. (монография) София: БОЛИД ИНС ISBN 978-954-394-253-4; COBISS.BG-ID 1289426404 c. 83

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/