Някои особености на затворническата общност в трудово-поправителните общежития от открит тип, София: 1997 ГД"ИН", бюл. "Затворно дело" кн. 3 с. 67-83 ISSN C603-5094 COBISS.BG-ID 1119740132


Петрова, Красимира (1997) Някои особености на затворническата общност в трудово-поправителните общежития от открит тип, София: 1997 ГД"ИН", бюл. "Затворно дело" кн. 3 с. 67-83 ISSN C603-5094 COBISS.BG-ID 1119740132 София, COBISS.BG-ID 1119740132


 В тази статия се поставят проблеми и се очертават особеностите на затворническата общност в ТПО
  Статия
 затворническа общност, трудово-поправително общежитие
 Издадено
  26202
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/