Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343-1344 г. - сб. Търновска книжовна школа-пространства на паметта. Т. 11. Единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. отг. редактор Ив. Лазаров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 480-488 ISBN 978-619-208-181-2


Младенов, Момчил (2019) Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343-1344 г. - сб. Търновска книжовна школа-пространства на паметта. Т. 11. Единадесети международен симпозиум Велико Търново, 26-29 октомври 2017 г. отг. редактор Ив. Лазаров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 480-488 ISBN 978-619-208-181-2


 
  Статия
 
 Издадено
  26198
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/