Международна икономика


Златева, Добринка (2019) Международна икономика Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, с.228. ISBN 987-619-208-175-1


 Изследват се основни проблеми на международната икономика – международна търговия, международна търговска политика, международно движение на капитали, международни валутни отношения, платежен баланс, европейска икономическа интеграция, глобализационни процеси в международната икономика и др.
  Книга
 международна икономика, международна търговия, международно движение на капитали, международни валутни отношения, интертация, транснационализация, глобализация,
 Издадено
  26195
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/