Подвижни игри и математика, сп. „Предучилищно възпитание”, София, 2001., стр. 26-28. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID 1154591204


Маринова, Виолета (2001) Подвижни игри и математика, сп. „Предучилищно възпитание”, София, 2001., стр. 26-28. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID 1154591204


 Разглежда се възможен интегративен подход между подвижните игри и формирането на математически представи в детската градина.
  Статия
 интегративен подход, подвижни игри, формирането на математически представи, детска градина
 Издадено
  26188
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/