Направления в развитието на математиката, сп. „Педагогически алманах”, ВТУ, стр. 235-244, 2007. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1181140964


Маринова, Виолетка (2007) Направления в развитието на математиката, сп. „Педагогически алманах”, ВТУ, стр. 235-244, 2007. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1181140964


 Анализират се основните направления в развитието на математиката.
  Статия
 направления, развитие на математиката
 Издадено
  26187
 Виолетка Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/