Посланици на българската култура (Ян Кошка, Игор Хохел, Емил Кудличка) - инт.


Даскалов, Никола (1993) Посланици на българската култура (Ян Кошка, Игор Хохел, Емил Кудличка) - инт. Свободна книга, Братислава-София, бр. 79, год.IV, 1993, с.6-7


 
  Отзив
 
 Издадено
  26172
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/