Памет за Тончо Жечев


Даскалов, Никола (2001) Памет за Тончо Жечев Сб. Дом и път, изд. Естреа, В. Търново 2001, с.7-9; ISBN 954-777-001-2; COBISS.BG-ID 1039306724


 
  Статия
 
 Издадено
  26170
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/