„Християнската епопея" на Хенрик Сенкевич в България като рецептивен феномен


Даскалов, Никола (2001) „Християнската епопея" на Хенрик Сенкевич в България като рецептивен феномен сб. Следите на свещената книга в българската литература, Фабер, В. Търново, 2001, с.305-315; Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий. Юбилейна научна сесия (Велико Търново ; 2000) ; ISBN 954-9541-94-0 (Фабер - В. Търново, попр.) ; COBISS.BG-ID 1037284580


 
  Статия
 
 Издадено
  26169
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/