Християнската епопея на Хенрик Сенкевич и нейните рецепционни нива в България


Даскалов, Никола (1999) Християнската епопея на Хенрик Сенкевич и нейните рецепционни нива в България Сб. Книжевност и историjа IV историски роман код словена, Центар за научна и истраживана САНУ и Универзитета у Нишу, 1999, с. 155-169


 
  Статия
 
 Издадено
  26168
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/