Вазов, Шишманов и „християнската епопея" на Сенкевич


Даскалов, Никола (2000) Вазов, Шишманов и „християнската епопея" на Сенкевич Сб. За Вазов, Юб. научна сесия 150 години от рождението на Вазов, Силистра, 2000, с.34-43


 
  Статия
 
 Издадено
  26167
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/