За някои особености на полския исторически роман от края на XIX и началото на XX век


Даскалов, Никола (1993) За някои особености на полския исторически роман от края на XIX и началото на XX век Сб. Славистични проучвания, XI Международен славистичен конгрес, София, 1993, с.172-180; В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993;ISBN 954-524-041-5 ; COBISS.BG-ID 1025827044


 
  Статия
 
 Издадено
  26164
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/