За загадката на Прусовия „Фараон"


Даскалов, Никола (1993) За загадката на Прусовия „Фараон" Проглас, 1993, кн.4, стр. 54-71; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992- (В. Търново : Абагар); ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1119668196


 
  Статия
 
 Издадено
  26163
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/