Бели полета в словашката литература


Даскалов, Никола (1992) Бели полета в словашката литература Летописи, 1992, кн.7/8, с. 195-196; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996


 
  Статия
 
 Издадено
  26161
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/