Спомен за Кръстьо Куюмджиев


Даскалов, Никола (1992) Спомен за Кръстьо Куюмджиев Летописи, 1992, кн.4, стр. 115-117 ; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996


 
  Отзив
 
 Издадено
  26160
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/