За Явор Конов и за неговите книги като културно дело


Булева-Петрова, Марияна (2004) За Явор Конов и за неговите книги като културно дело сп. "Музикални хоризонти" бр. 5, с. 43-44


 Статията представя анотирани преводи на български език на музикално-теоретични трактати от Ренесанса, Барока и Класицизма в превод на Явор Конов
  Отзив
 Барок, превод, терминология, басо континуо
 Издадено
  2616
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/