Мотивът за вълка в българската поезия


Даскалов, Никола (1989) Мотивът за вълка в българската поезия В сб. Проблеми на литературната наука, история и критика (В чест на проф. д-р Георги Димов), ВТУ, 1989, с.98-103; . В.Търново : Великотърновски унив. Кирил и Метоий, 1989 (1990)УДК 886.7.09; COBISS.BG-ID 1097700068


 
  Статия
 
 Издадено
  26157
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/