Вътрешнопартийните противоречия в Българската комунистическа партия в началото на 60-те години на ХХ в. и опитът за преврат на Иван Тодоров-Горуня. - В:Светът на българина през ХХ век. София: Парадигма, 2018, с.290 - 304. ISBN 978-954-326-345-5


Григорова, Лора (2018) Вътрешнопартийните противоречия в Българската комунистическа партия в началото на 60-те години на ХХ в. и опитът за преврат на Иван Тодоров-Горуня. - В:Светът на българина през ХХ век. София: Парадигма, 2018, с.290 - 304. ISBN 978-954-326-345-5 София


 
  Статия
 
 Издадено
  26150
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/