Съветското влияние при изработването и приемането на Конституцията на България от 1947 г. - В: 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 245 - 263. ISBN 978-619-208-164-5


Григорова, Лора (2018) Съветското влияние при изработването и приемането на Конституцията на България от 1947 г. - В: 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 245 - 263. ISBN 978-619-208-164-5 В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  26149
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/