Пети състав на Плевенския областен народен съд - Велико Търново 1944 - 1945 (по документи от Държавен архив - Велико Търново). - В:България и българите - история и култура (XVIII- XX век). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 223 - 247 ISBN978-619-208-166-9


Григорова, Лора (2018) Пети състав на Плевенския областен народен съд - Велико Търново 1944 - 1945 (по документи от Държавен архив - Велико Търново). - В:България и българите - история и култура (XVIII- XX век). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 223 - 247 ISBN978-619-208-166-9 В. Търново


 
  Студия
 




 Издадено
  26148
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/