Черти от поетиката на романа „Пепелища" от Стефан Жеромски


Даскалов, Никола (1985) Черти от поетиката на романа „Пепелища" от Стефан Жеромски Литературна мисъл, кн. 6, 1985, София : БАН, 1957- (София : ДВИ) с. 105-113; ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508


 
  Статия
 
 Издадено
  26147
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/