Славистични проучвания : Сб. в чест на XII междунар. славист. конгр. / Ред. кол. Николай Даскалов и др


Даскалов, Никола (1998) Славистични проучвания : Сб. в чест на XII междунар. славист. конгр. / Ред. кол. Николай Даскалов и др В. Търново : Пик, 1998 (В. Търново : Абагар); COBISS.BG-ID 1032333796


 
  Статия
 
 Издадено
  26145
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/