Проблеми на литературната наука, история и критика : Сб. в чест на 70-год. на проф. Георги Димов / Ред. Кол. Иван Харалампиев и др


Даскалов, Никола (1989) Проблеми на литературната наука, история и критика : Сб. в чест на 70-год. на проф. Георги Димов / Ред. Кол. Иван Харалампиев и др В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Метоий, 1989 (1990); COBISS.BG-ID 1097700068


 
  Статия
 
 Издадено
  26144
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/