Юбилеен сборник [по случай] 20 години Великотърновски университет 1963-1983 : [Докл. и съобщения от науч. конф., проведена на 16-18 ноем. 1983 г.] : Кн. 1 -


Даскалов, Никола (1983) Юбилеен сборник [по случай] 20 години Великотърновски университет 1963-1983 : [Докл. и съобщения от науч. конф., проведена на 16-18 ноем. 1983 г.] : Кн. 1 - В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1983, COBISS.BG-ID 1102602212


 
  Статия
 
 Издадено
  26142
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/