Образната триада в романа на Стефан Жеромски „Пепелища"


Даскалов, Никола (1983) Образната триада в романа на Стефан Жеромски „Пепелища" Литературна мисъл, 1983, кн. 10, с. 83-95; София : БАН, 1957- (София : ДВИ) ISSN 0324-0495; COBISS.BG-ID 1119649508


 
  Статия
 
 Издадено
  26137
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/