Славянски литературни взаимоотношения


Даскалов, Никола (1999) Славянски литературни взаимоотношения УИ „Св. св. Кирил и Методий", В. Търново -1999, с.145, ISBN 954-524-221-3; УДК 881.091; COBISS.BG-ID 1035264996


 
  Монография
 
 Издадено
  26136
 Никола Даскалов

2. Маргрета Григорова, стр. 16; Светът на словото - Сборник в чест на проф. Николай Даскалов; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 ([В. Търново] : [Ивис]); ISBN 978-954-524-775-0; COBISS.BG-ID 1238056420 2011 У нас -

1. Сава Василев, стр.74. В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084 2010 У нас.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/