Оспорвани шедьоври


Даскалов, Никола (1994) Оспорвани шедьоври УИ „Св. Климент Охридски", София 1994, 201с. УДК 884-311.6.09 884(092) COBISS.BG-ID 1027508708 92


 
  Монография
 
 Издадено
  26133
 Никола Даскалов

14. Григорова, Маргрета Любомирова = Grigorova, Margreta Ljubomirova Честит юбилей, проф. Даскалов 2015, стр .212; Проглас : филологическо списаниеВид/съдържание тыпе оф материал списаниеЕзик българскиГодина 1992 -Номерация Год. 1, no 1 (1992)-Издателски данни В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992- (В. Търново : Абагар)Физическо описание 24 смПериодичност Тримесечно ISSN 0861-7902УДК 801 COBISS.BG-ID 1119668196

13. Маргрета Григорова стр. 15; Светът на словото - Сборник в чест на проф. Николай Даскалов; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 ([В. Търново] : [Ивис]); ISBN 978-954-524-775-0; COBISS.BG-ID 1238056420

6. Антония Велкова-Гайдаржиева - В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов, стр. 44 ; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084 2010 У нас.

7. Димитър Михайлов, стр. 54; В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов; ; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084

8. Иван Станков, с.87; В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084 2010 У нас

9. Маргрета Григорова - В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084, стр.156

10. Оспорвани шедьовриЦитирано в: Антония Велкова-Гайдаржиева - В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084 2010 У нас. Стр. 48

11. Сава Василев, стр. 74; В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084

12. Цитирано в: Маргрета Григорова стр. 21- В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084,

5. Професор Николай Даскалов на 70 години / Маргрета Григорова Година 2009 с. 210 Предметни рубрики Даскалов, Николай Спасов, 1939- УДК 881(092) 92 Даскалов, Н. COBISS.BG-ID 1233903332 Виж публикацията: TI=Проглас : филологическо списание ISSN: 0861-7902.- God. 18, br. 2 (2009)

2. Боян Биолчев, стр. 292; TI=Света гора : Алманах за литература и изкуство ISSN: 1311-0209.- 6 (2005), s. 290-292; COBISS.BG-ID 1172610788 2005 У нас -

3. Иван Павлов, стр. 292; TI=Света гора : Алманах за литература и изкуство ISSN: 1311-0209.- 6 (2005), s. 290-292; COBISS.BG-ID 1172610788 2005 У нас - 2005 У нас -

4. Тончо Жечев, стр. 291; TI=Света гора : Алманах за литература и изкуство ISSN: 1311-0209.- 6 (2005), s. 290-292; COBISS.BG-ID 1172610788

1. Andrzej Nowosad, стр. 21-22; Светът на словото - Сборник в чест на проф. Николай Даскалов; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 ([В. Търново] : [Ивис]); ISBN 978-954-524-775-0; COBISS.BG-ID 1238056420 2011 У нас -

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/