Сюжетите на историята и реваншът на духа


Даскалов, Никола (2001) Сюжетите на историята и реваншът на духа УИ „Св. св. Кирил и Методий", В. Търново - 2001, 236 стр. УДК 884(092) 884-311.6.09 COBISS.BG-ID 1037819620 92(438)


 
  Монография
 
 Издадено
  26132
 Никола Даскалов

3. Григорова, Маргрета Любомирова = Grigorova, Margreta Ljubomirova Честит юбилей, проф. Даскалов 2015, стр .212 аваилабилитывиж главната публикацияПроглас : филологическо списание Вид/съдържание тыпе оф материал списание Език български Година 1992 - Номерация Год. 1, no 1 (1992)- Издателски данни В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992- (В. Търново : Абагар) Физическо описание 24 см Периодичност Тримесечно ISSN 0861-7902 УДК 801 COBISS.BG-ID 1119668196

2. Сава Василев, стр.74. В паметта на сърцето 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов; издателство „Фабер" 2010; ISBN 978-954-400-206-0; COBISS.BG-ID 1234362084 2010 У нас.

1. Боян Биолчев, стр. 292; TI=Света гора : Алманах за литература и изкуство ISSN: 1311-0209.- 6 (2005), s. 290-292; COBISS.BG-ID 1172610788 2005 У нас - 2005 У нас -

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/