Легенда - Заболява сега стар морякът


Даскалова, Ярмила (2004) Легенда - Заболява сега стар морякът Алманах за литература и изкуство „Света Гора" / Сдружение на литературни дейци от Велико Търново; Велико Търново : ПАН-ВТ, 1997-; COBISS.BG-ID 1121150692 ISSN: 1311-0209.


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  26122
 Ярмила Даскалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/