Qualities and style or the principal of secondary school (SS) ISSN 2545-4439


Колева, Лидия (2018) Qualities and style or the principal of secondary school (SS) ISSN 2545-4439 Knowledge-International Journal, Vol. 28. 6, Skopje, 2018, p. 2075-2078, Print ISSN 2545-4439


 
  Статия
 
 Издадено
  26120
 Лидия Колева

2. . В: Тодорова-Колева, М. Аспекти на възпитанието в училищна среда. Бургас, Либра Скорп, 2020, ISBN 978-954-471-622-6,COBISS.BG.-ID-40452616 , на с. 148

1. Цит.в Калейнска, М. Нагласи на българските ученици към използването на социалните медии за учебни цели. – Педагогическо образование – традиции и съвременност, 2019, с.85-89. ISSN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1288420836 Цит на с.88

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/