Коева, П. Алгоритмична програма за разучаване на плувния стил "кроул" за ученици от I. до IV. клас. Сб. от Международна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 17-18.11.2017г., гл. ред. проф. Венка Кутева, д-р, В. Търново: Ай Анд Би, 2017, с. 125-131; ISSN 2534-9317


Коева, Парашкева (2017) Коева, П. Алгоритмична програма за разучаване на плувния стил "кроул" за ученици от I. до IV. клас. Сб. от Международна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 17-18.11.2017г., гл. ред. проф. Венка Кутева, д-р, В. Търново: Ай Анд Би, 2017, с. 125-131; ISSN 2534-9317 Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2017г.


 Abstract: An algorithmic „stroke styleprogram based on the programmed swimming training has been developed. The teaching material is divided into basic, supplementary and auxiliary. Control standards have also been determined. The presented programme greatly facilitates and speeds up the learning process. Control standards provide the opportunity for feedback between teacher and students, which is an essential element in eliminating mistakes.
  Доклад
 Keywords: algorithmic program; control standart; stroke style; students I-IV degree
 Издадено
  26114
 Парашкева Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/