Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД ....на МОН; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 60х90/8 см, 76 стр., ISBN: 978-954-01-3840-4


Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 4. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД ....на МОН; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 60х90/8 см, 76 стр., ISBN: 978-954-01-3840-4 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД


 Темите са разработени увлекателно и са илюстрирани с образци от майстори на изобразителното изкуство, детски творби и интересни снимки. Те способстват за формиране на естетическа култура и ключови компетентности у учениците.” Към тази оценка може да се добавят още няколко предимства на учебника: задачи с различна степен на трудност; задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа; добре онагледени изобразителни техники; тестове за входяща и изходяща диагностика; речник на понятията с допълнителна информация; богати междупредметни връзки. Новите знания и понятия се усвояват чрез разнообразни изобразителни и игрови дейности, които отговарят на възрастовите особености на третокласниците и надграждат уменията им от предишните два класа. Уроците са кратки, с ясни и точни определения за понятията и с лек превес на илюстрациите. Впечатление прави атрактивната организация на страниците: уроците за нови знания са оцветени в синьо, за затвърдяване и обобщение – в червено, а за проверка – в жълто. Творческите задачи включват създаване на рисунки, апликации, пластики, художествени конструкции, изпълнени с разнообразни изобразителни материали и техники.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, 4 клас, начално училище
 Издадено
  26112
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/