Българските имена в "Liber confraternitatum vetustior" в манастира “Св. Петър” в Залцбург.


Константинов, Казимир (1987) Българските имена в "Liber confraternitatum vetustior" в манастира “Св. Петър” в Залцбург. В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 1987, 1, с. 123-135. Print ISSN 1311-784X COBISS.BG-ID: 1239598564


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  26103
 Казимир Константинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/