Глаголическата писмена традиция в Средновековна България през IХ-ХI в.


Константинов, Казимир (1987) Глаголическата писмена традиция в Средновековна България през IХ-ХI в. В: Кирило-методиевски студии. Т. 4. София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1987, с. 283-291. ISSN 0205-2253 COBISS.BG-ID: 1121016036


 
  Статия
 
 Издадено
  26102
 Казимир Константинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/