Ктиторская надпись из Круглой церкви в Преславе.


Константинов, Казимир (1983) Ктиторская надпись из Круглой церкви в Преславе. В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1983, Год. 7 (кн. 4), с. 39-55. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  26099
 Казимир Константинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/