Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка.


Константинов, Казимир (1984) Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка. В: Старобългарска литература, 1984, 15, с. 116-130. ISSN 0204-868X COBISS.BG-ID: 1121168612


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  26097
 Казимир Константинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/