Традиционно и съвременно облекло при софийските роми. - Начално образование, 2011, LI (4), с. 75-79. Print ISBN 0204-4951


Нунев, Йосиф (2011) Традиционно и съвременно облекло при софийските роми. - Начално образование, 2011, LI (4), с. 75-79. Print ISBN 0204-4951 София


 Статията разглежда особеностите на ромското облекло, проследявайки традициите от миналото до наши дни. Описват се особеностите както на женския и мъжкия костюм, така и на облеклото при децата. Отношението към ромското облекло е представено като отношение към културното сътрудничество между мнозинство и малцинство, наложило се от общите културни пространство през вековете.
  Статия
 женски костюм, мъжки костюм, облекло при децата
 Издадено
  26095
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/