Песента за моста. - В: Студии романи. Том III-IV (Триезично издание). София: ИК "Литавра". 1997, с. 138-143 (с. 136-141 на англ. език). ISBN 954-8537-44-3 (т. 3-4)


Нунев, Йосиф (1997) Песента за моста. - В: Студии романи. Том III-IV (Триезично издание). София: ИК "Литавра". 1997, с. 138-143 (с. 136-141 на англ. език). ISBN 954-8537-44-3 (т. 3-4) София


 "Девет братя и сестра Калуда" е един от 38 публикувани варианта на широко разпространената във всички краища из Балканите "Песента за моста". Тя е записана от Й. Нунев в Монтана и е на калайджийски диалект.
  Част от книга / Глава от книга
 девет братя, Калуда, Асан милар-баши
 Издадено
  26090
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/