Песни. - В: Студии романи. Том II (Триезично издание). София: Клуб 90. 1995, с. 12-13 (с. 11-12 на англ. език); с. 78-81 (с. 73-75 на англ. език); с. 84-86 (с. 79-81 на англ. език); с. 98-99 (с. 92-93 на англ. език). ISBN 954-596-011-6 (т. 2)


Нунев, Йосиф (1995) Песни. - В: Студии романи. Том II (Триезично издание). София: Клуб 90. 1995, с. 12-13 (с. 11-12 на англ. език); с. 78-81 (с. 73-75 на англ. език); с. 84-86 (с. 79-81 на англ. език); с. 98-99 (с. 92-93 на англ. език). ISBN 954-596-011-6 (т. 2) София


 Публикувани са четири песни от колекцията на Й. Нунев, събирана при теренни изследвания в Западните Родопи.
  Част от книга / Глава от книга
 песни, балади, химнът на ромите
 Издадено
  26089
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/