Бащите на Българската конституция. Мрежата на националната тъкан.


Палангурски, Милко (2019) Бащите на Българската конституция. Мрежата на националната тъкан. Фондация "Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", 208 с., "Фабер, 2019, В. Търново, ISBN 978-619-00-0937-5


 Политически елит, конституция, национална мрежа.
  Монография
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  26084
 Милко Палангурски

3. Ивайло Найденов. Търговското предприемачество през епохата на Възраждането (по примера на братя Димитър, Петър и Алеко А. Нръстич от Свищов през 50-те – 70-те години на 19 в.) АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 1, с. 10,11.

1. Найденов, Ивайло, Буржоазният манталитет от средата на XIX век, отразен в епистоларното наследство на свищовските предприемачи братя Кръстич, В: Българския XIX век: Нови архиви и прочити, За буквите – О писменехь“, С., 2019, ISBN 978-619-185-382-3, с.155.

2. Събев, Орлин, Просветени на изток с лъчите на запад. Българскита ученическа колония в Цариград (XIX-XX век), Авангард принт, ISBN-978-619-239-230-7, с. 111,330, 625

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/