Московският славянски благотворителен комитет и западните религиозни мисии в българските земи (1858-1876). Религия и Църква в България. С., 1999, с. 135-145. ISBN 954-9943-06-2


Андреев, Андрей (1999) Московският славянски благотворителен комитет и западните религиозни мисии в българските земи (1858-1876). Религия и Църква в България. С., 1999, с. 135-145. ISBN 954-9943-06-2 София


 Съпротивата на славянските комитети срещу католическото и протестантско проникване сред българите.
  Статия
 Славянски комитет, религиозни мисии, епархия, църковен проблем.
 Издадено
  26082
 Андрей Андреев

2. Бонева, В. Българското църковнонационално движение 1856 - 1870. В. Търново, 2010, с. 1109. ISBN 978-954-8887-77-9

1. Хопкинс, Дж. Църква, народ, държава. Опит за социоисторически анализ на отношенията в България. С., 2008, с. 156. ISBN 978-954-9700-73-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/