По въпроса за мисията на Арсений Суханов на Атон в средата на XVII век. България, Балканите и Европа. Сб. в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. В. Търново, 1992, с.300-306. COBISS.BG-ID 1026468068.


Андреев, Андрей (1992) По въпроса за мисията на Арсений Суханов на Атон в средата на XVII век. България, Балканите и Европа. Сб. в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. В. Търново, 1992, с.300-306. COBISS.BG-ID 1026468068. В. Търново


 Мисията на московския монах Арсений Суханов в Атонските манастири.
  Статия
 Руска православна църква, църковен събор, източни патриарси, патриарх.
 Издадено
  26079
 Андрей Андреев

1. Славов, Пл. Историческа традиция и съвременни реалии на православното подвижничество и поклонничество от Русия в Света гора (XVIII-XXI в.). Университетско издателство “Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2017, с. 30. ISBN 978-619-202-287-7. COBISS.BG-ID 1287740132

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/