Образователна и културна интеграция на ромските деца. Учебно-методическо пособие. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2008. 194 с., ISBN 978-954-680-597-3


Нунев, Йосиф (2008) Образователна и културна интеграция на ромските деца. Учебно-методическо пособие. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2008. 194 с., ISBN 978-954-680-597-3 Благоевград


 Сборникът съдържа специализирани разработки на различни автори в областта на образователната и културна интеграция на ромските деца и ученици.
  Учебник / Учебно помагало
 роми, интеграция, образование
 Издадено
  26074
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/