Equal Access to Quality Education for Roma. Budapest: OSI/EU Monitoring and advocacy program. 2007, 620 pр, ISBN: 978-1-891385-65-0


Нунев, Йосиф (2007) Equal Access to Quality Education for Roma. Budapest: OSI/EU Monitoring and advocacy program. 2007, 620 pр, ISBN: 978-1-891385-65-0 Будапеща


 Книгата е отражение на резултатите от проведен мониторинг на процеса на достъпа на ромските деца и ученици до качествено образование през годините на преходния период до 2006/2007 учебна година.
  Книга
 достъп, качествено образование, сегрегация
 Издадено
  26072
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/