Ромски приказки : Прит. към читанката за II кл. София: МИЧП, 1996, 32 с. ISBN 954-9565-10-6 (не е отпеч.)


Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки : Прит. към читанката за II кл. София: МИЧП, 1996, 32 с. ISBN 954-9565-10-6 (не е отпеч.) София


 Притурката към учебника по литература за II клас съдържа ромски приказки, събрани и авторизирани от Й. Нунев. Основната цел на притурката е да предложи на учениците текстове, формиращи представа за ромите като етническа общност със своите традиции и култура. Те са съобразени със съвременната мисия на образованието да подготвя младите хора за съвместен живот.
  Учебник / Учебно помагало
 ромски фолклор, ромски ценности, култура
 Издадено
  26070
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/