Ромски приказки: Прит. към читанката за IV кл. София: МИЧП, 1997, 28 с., ISBN 954-9565-08-4 (поправен) и 954-9565-07-6.


Нунев, Йосиф (1997) Ромски приказки: Прит. към читанката за IV кл. София: МИЧП, 1997, 28 с., ISBN 954-9565-08-4 (поправен) и 954-9565-07-6. София


 Притурката към учебника по литература за IV клас съдържа ромски приказки, събрани и авторизирани от Й. Нунев. Основната цел на притурката е да предложи на учениците текстове, формиращи представа за ромите като етническа общност със своите традиции и култура. Те са съобразени със съвременната мисия на образованието да подготвя младите хора за съвместен живот.
  Учебник / Учебно помагало
 роми, фолклор, традиции, ценности
 Издадено
  26068
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/