Светът на ромите (Притурка към учебниците по литература V-VII клас). София: МИЧП,1997, 44 с., ISBN 954-9565-09-2


Нунев, Йосиф (1997) Светът на ромите (Притурка към учебниците по литература V-VII клас). София: МИЧП,1997, 44 с., ISBN 954-9565-09-2 София


 Притурката към учебника по литература за 5 - 7 клас съдържа ромски приказки, авторизирани от Й. Нунев, подбрани песни и една твобра на Елин Пелин с ромска тематика. Основната цел на притурката е да предложи на учениците текстове, формиращи представа за ромите като етническа общност със своите традиции и култура. Те са съобразени със съвременната мисия на образованието да подготвя младите хора за съвместен живот.
  Учебник / Учебно помагало
 роми, традиции, ценности, фолклор
 Издадено
  26067
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/