Светът на ромите (Книга за учителя по литература V-VІІ клас). София: МИЧП, 1997, 21 с. ISBN 954-9565-01-7, COBISS.BG-ID - 1031996132


Нунев, Йосиф (1999) Светът на ромите (Книга за учителя по литература V-VІІ клас). София: МИЧП, 1997, 21 с. ISBN 954-9565-01-7, COBISS.BG-ID - 1031996132 София


 Книгата за учителя съдържа две авторски статии и три материала, които дават насоки на учителите по литература в пети, шести и седми клас, коя избрана в притурката към учебника по литература за 5 - 7 клас приказка или песен след кое произведение от основния учебник по литература да се разглежда. Как да се търсят паралелите между избраните творби и кои основни ценности в тях свързват различните представители на единната българска нация.
  Учебник / Учебно помагало
 фолклор, роми, ценностна система
 Издадено
  26066
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/