За образованието в САЩ. - В: Бюлетин за партньори. Изд. на Корпус на мира на САЩ – България. Година 2, бр. 5/15.12.2006 и година 3, бр. 6/01.03.2007 (пролет).


Нунев, Йосиф (2006) За образованието в САЩ. - В: Бюлетин за партньори. Изд. на Корпус на мира на САЩ – България. Година 2, бр. 5/15.12.2006 и година 3, бр. 6/01.03.2007 (пролет). София


 Статията е написана по повод на една командировка в САЩ и запознаване с основните страни на образователната система на тази страна.
  Статия
 мултикултурна среда, културна идентичност, позитивна образователна среда
 Издадено
  26064
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/